ΘΕΜΑ: «ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

Σε προηγούμενη ενημέρωση, σας είχαμε γνωστοποιήσει, ότι εντός λίγων λεπτών εκδίδεται αριθμός πρωτοκόλλου, για το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και άμεσα προγραμματίζονται οι οριστικές πιστοποιήσεις. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:
Όπως θα γνωρίζετε με την Υπουργική Απόφαση 23455/1491/23-05-2017, έως στις 6 Νοεμβρίου είναι η τελική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών για Τεχνικούς Ασφαλείας. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι αναγκαία η άμεση ενημέρωση των πελατών σας.
Εάν επιχείρηση,  ειδικά εργοληπτικές εταιρίες ή άλλης νομικής μορφής επιχειρήσεις, είτε ατομικές, είτε Ο.Ε., είτε Ε.Π.Ε., είτε Ανώνυμες , επιθυμούν να συμμετέχουν (με απασχόληση προσωπικού) σε διαγωνισμούς, θα αποκλείονται εάν δεν έχουν το Πιστοποιητικό Τεχνικού Ασφαλείας.
Είναι γνωστό ότι το Αριστοτέλειο Κ.Ε.Κ., τόσο στη Δυτική Μακεδονία όσο και σε πανελλαδική κλίμακα ,έχει πιστοποιήσει άνω των 3.500 επιχειρήσεων σε κατηγορία Β΄ και Γ΄ και συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του με εγκυρότητα- εμπειρία – άριστη εξυπηρέτηση.
Επιδιώκει επίσης συνεργασία με οποιοδήποτε λογιστικό γραφείο με οικονομικά οφέλη επ’ αλλήλων σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας.


Για το  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Κ.Ε.Κ

Μ. & Γ.   Τσαπατσάρης 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Κ.Ε.Κ.
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 2 - Εθνικής εμβέλειας
Ειρήνης 8 - Γρεβενά 51100
Τηλ. 2462400176 - 2462502167

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-30) ΕΤΟΥΣ 2017

Πρόγραμμα για υπαλλήλους εργαζομένους σε μικρές επιχειρήσεις επιδοτούμενο με 160 ευρώ.
Δικαιούχοι είναι:  Υπάλληλοι που εργάζονται σε οποιαδήποτε επιχείρηση Εστίασης- Διασκέδασης, γενικά στο Εμπόριο – Βιοτεχνίες παντός αντικειμένου, Βιομηχανίες- Εργοστάσια και σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση.
Ουσιαστικές ώρες για εκπαίδευση είναι 25 ώρες και για 8 μέρες και αποζημιώνονται με 160 ευρώ.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
Δήλωση συμμετοχής από 01/08/2017 έως τις 10/09/2017 στα γραφεία του ΚΕΚ, Ειρήνης 8.
Δικαιολογητικά:
1.      Αντίγραφο ταυτότητας
2.      Αντίγραφο βιβλιαρίου Τράπεζας
3.      Αντίγραφο βιβλιαρίου ασθενείας
4.      ΑΦΜ (φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού)
5.      5. ΑΜΚΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Αυτοί που θα συμμετέχουν στο ανωτέρω πρόγραμμα ( μικρό πρόγραμμα ) θα συμμετέχουν και σε μεγάλο πρόγραμμα το οποίο το αντικείμενο του είναι Εκπαίδευση Επιχείρησης και Υπαλλήλων στον Τουρισμό περίπου της τάξης άνω των 1.000 ευρώ. Το ανωτέρω πρόγραμμα έχει ήδη υποβληθεί και αναμένουμε την έγκριση από το ΕΣΠΑ.
Τηλέφωνα για ενημέρωση : 2462400176- 6906082152-6934611250ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Κ.Ε.Κ.
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 2 - Εθνικής εμβέλειας
Ειρήνης 8 - Γρεβενά 51100
Τηλ. 2462400176 - 2462502167

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ VOUCHER ΗΛΙΚΙΑΣ 29-64


Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για ανέργους  ηλικίας 29-64, την Παρασκευή 24-02-2017.
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΟΣΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ:
1.      Που δεν βρέθηκε κάρτα ανεργίας. Απορρίπτονται
2.      Όσοι δεν υπέβαλλαν δήλωση φορολογίας για το 2015. Απορρίπτονται
3.      Αν άνεργος δήλωσε διαφορετικά στοιχεία από ότι παρουσιάζονται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων είτε προς το είδος του εισοδήματος είτε προς το ποσό. Απορρίπτονται
4.      Σε όσους δεν επαληθεύτηκε το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, αυτό που δήλωσαν στην αίτησή τους. Απορρίπτονται
5.      Όσοι δήλωσαν ύπαρξη προστατευόμενων τέκνων ανηλίκων ή ενηλίκων και ως επίσης ΑΜΕΑ και δεν επαληθεύτηκαν από την Γενική Γραμματεία Εσόδων. Απορρίπτονται
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 29-64

Αν κάποιος άνεργος έχει αμφιβολίες για τα αποτελέσματα ή για τη μοριοδότηση και γενικά πιστεύει ότι αδικείτε έχει δικαίωμα να υποβάλλει ένσταση έως τις 06-03-2017.
Η ΕΝΣΤΑΣΗ θα πρέπει να συνοδεύεται με τα ανάλογα δικαιολογητικά για να αποδείξει εκείνο για το οποίο πιστεύει ότι αδικείται.
ΑΝΤΙΡΗΣΕΙΣ ή ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ που δεν έχουν αποδεικτικά στοιχεία θα απορρίπτονται.
ΣΤΗΝ ΕΝΣΤΑΣΗ πρέπει να αναφέρεται ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ-ΚΑΥΑΣ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ).

ΠΟΤΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 29-64
Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο του ΟΑΕΔ τις 24ης Φεβρουαρίου θα ανοίξει προς το τέλος της εβδομάδας θα είναι δυνατή η επιλογή του παρόχου κατάρτισης (δηλαδή του ΚΕΚ) στον οποίο θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που θα τους ζητήσουν.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Να μην ξεχνούν οι επιλεγέντες ότι το ΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ είναι το μοναδικό στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών στην εκπαίδευση και κατάρτιση ανέργων, υπαλλήλων, επιχειρήσεων, μέσω ΕΣΠΑ και Εθνικών Προγραμμάτων.
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ - ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ ΟΤΙ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙ ΑΜΕΣΑ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΚ.


Για το  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Κ.Ε.Κ
Τσαπατσάρης Γ & Μ


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Κ.Ε.Κ.
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 2 - Εθνικής εμβέλειας
Ειρήνης 8 - Γρεβενά 51100
Τηλ. 2462400176 - 2462502167

Συνεχίζονται με επιτυχία από τον Ιανουάριο έως και τον Μάρτιο, τα σεμινάρια ΛΑΕΚ με Ασφάλεια ΙΚΑ σε παντός είδους επιχειρήσεις.

Υπενθυμίζουμε ότι οι ώρες οι πραγματικές είναι 25 και η επιδότηση 160,00 Ευρώ.
Διευκρινίζουμε επίσης ότι και με μια μέρα Ασφάλειας  ο υπάλληλος έχει δικαίωμα συμμετοχής.
Για δήλωση συμμετοχής στα γραφεία του Αριστοτελείου ΚΕΚ Ειρήνης 8 ή στο 2462400176 ή 6906082152.
Λήξη προγραμμάτων στο τέλος Μαρτίου.

Για το  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Κ.Ε.Κ

Τσαπατσάρης Γ & Μ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Κ.Ε.Κ.
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 2 - Εθνικής εμβέλειας
Ειρήνης 8 - Γρεβενά 51100
Τηλ. 2462400176 - 2462502167

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ VOUCHER ΗΛΙΚΙΑ 29 -64


Υπενθυμίζουμε και εφιστούμε την προσοχή στον κάθε ενδιαφερόμενο, ότι οι ΑΙΤΗΣΕΙΣ για το ανωτέρω πρόγραμμα συνεχίζονται έως τις 31-12-2016.

Επιδότηση 2.600 ευρώ.
Θεωρία 120 ώρες.
Πρακτική περίπου 500 ώρες.

Γνωστοποιούμε επίσης ότι υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που επιθυμούν να απορροφήσουν ανέργους. Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε ενδιαφερόμενος για την πρακτική του θα έχει πολλές επιλογές για το είδος της επιχείρησης.
Υπενθυμίζουμε τα δικαιολογητικά:
1.      Αντίγραφο Ταυτότητας
2.      Αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας
3.      Αντίγραφο Απολυτηρίου – Πτυχίου
4.      Αντίγραφο Εκκαθαριστικού 2015
5.      Αντίγραφο Βεβαίωσης Α.Μ.Κ.Α.
6.      Αντίγραφο Βιβλιαρίου Τράπεζας IBAN
7.      Βεβαίωση ενσήμων


Για το  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Κ.Ε.Κ
Τσαπατσάρης Γ & Μ


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Κ.Ε.Κ.
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 2 - Εθνικής εμβέλειας
Ειρήνης 8 - Γρεβενά 51100
Τηλ. 2462400176 - 2462502167

Προς κάθε συνάδελφο επιχειρηματία.


  Σας γνωστοποιούμε ότι μπορείτε να υποβάλλεται ΑΙΤΗΣΗ απορρόφησης ανέργου ηλικίας 29-64.
Όπως θα γνωρίζετε το πρόγραμμα προκηρύχτηκε και υλοποιείτε την καινούργια χρονιά 2017 περίπου Φεβρουάριο μήνα.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Tι πρέπει να γνωρίζει ο κάθε επιχειρηματίας;
1.      Δεν έχει απολύτως καμία δέσμευση η επιχείρηση για να κάνει πρόσληψη. Υπογράφει απλά μια σύμβαση, δεν τον δεσμεύει απλά τον υποδεικνύει σε περίπτωση ελέγχου.
2.      Ο υπάλληλος που κάνει πρακτική, εργάζεται δωρεάν και το  ΙΚΑ του είναι πληρωμένο από το πρόγραμμα.
3.      Υποχρεούται ο υπάλληλος να κρατά το ωράριο παρουσίας και εργασίας στην επιχείρηση.Για το  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Κ.Ε.Κ
Τσαπατσάρης Γ & Μ


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Κ.Ε.Κ.
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 2 - Εθνικής εμβέλειας
Ειρήνης 8 - Γρεβενά 51100
Τηλ. 2462400176 - 2462502167

ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ VOUCHER ΗΛΙΚΙΑ 29 -64


Ανακοινώθηκε η έναρξη Αιτήσεων για Ανέργους από Ηλικία 29 έως 64.
Λήξη Αιτήσεων : 31-12-2016

ΜΕΤΕΧΟΥΝ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ – ΤΕΙ – ΑΕΙ – ΤΕΕ

Το ποσόν ανέρχεται σε 2.600 €. Αρχικά ήταν 5.600 € τα οποία μειώθηκαν στα 2.600 €.
Θεωρία: 120 ώρες
Τα αντικείμενα διδασκαλίας στην θεωρητική κατάρτιση θα είναι ανάλογα με τις ειδικότητες. Η θεωρία πληρώνετε άμεσα με την λήξη της, ανερχόμενη στα 600 Ευρώ.
Πρακτική: 500 ώρες
Η πρακτική ανέρχεται σε 500 ώρες με 5 Ευρώ ανά ώρα και δεν υπερβαίνει τους 5 μήνες. Θα γίνει επιλογή από τους ενδιαφερόμενους σε ποια επιχείρηση θα κάνουν πρακτική.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Υπενθυμίζουμε:
1.      Ανανέωση της κάρτας ανεργίας διότι γίνετε τακτοποίησης στοιχείων.
2.      Μην αφήνετε τελευταίες μέρες την Αίτηση συμμετοχής σας.
3.      Να ανταποκρίνεστε άμεσα στην συγκέντρωση των δικαιολογητικών όταν σας το ζητά το ΚΕΚ.
Επισημαίνουμε:
Δεν ισχύει βαθμός συγγένειας, άρα υπάρχει η δυνατότητα ο σύζυγος ή η σύζυγος να κάνει πρακτική στην ίδια τους την επιχείρηση. Επίσης τα παιδιά, στην ίδια την οικογενειακή επιχείρηση, αρκεί να έχουν το αντικείμενο της ειδικότητάς τους.
Το ΚΕΚ Αριστοτέλειο σας παρέχει άριστη παροχή υπηρεσιών με το έμπειρο και καταρτιζόμενο προσωπικό του.

Για το  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Κ.Ε.Κ
Τσαπατσάρης Γ & ΜΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Κ.Ε.Κ.
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 2 - Εθνικής εμβέλειας
Ειρήνης 8 - Γρεβενά 51100
Τηλ. 2462400176 - 2462502167

ΛΑΕΚ 1 – 25 για το 2016

Ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1 – 25 για το 2016 έχει καταλυτική ημερομηνία συμμετοχής την 14 Οκτωβρίου.
Θυμίζουμε ότι για 25 ώρες μάθημα το ποσό που πληρώνει ο ΟΑΕΔ για αυτόν που παρακολουθεί είναι 160 ευρώ.
Μπορούν να μετέχουν όλοι οι υπάλληλοι που εργάζονται με ΙΚΑ έστω και μία φορά τον μήνα σε οποιαδήποτε επιχείρηση.

Η αίτηση είναι η παρακάτω στην οποία αναγράφονται και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Κ.Ε.Κ.
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 2 - Εθνικής εμβέλειας
Ειρήνης 8 - Γρεβενά 51100
Τηλ. 2462400176 - 2462502167

Γνωστοποιούμε σε όλους τους υποψήφιους για το πρόγραμμα VOUCHER ηλικίας 29 – 64 τα εξής :


Για το πρόγραμμα που δημοσιεύτηκε μόλις πριν λίγες μέρες και έχει τεθεί προς διαβούλευση τονίζουμε τα εξής στοιχεία :
1.    Τα χρήματα από 5.500 ευρώ έγιναν 2.600 ευρώ.
2.    Η θεωρία είναι 120 ώρες και πληρώνεται με 5 ευρώ την ώρα. Άρα για την θεωρία είναι 600 ευρώ.
3.    Η πρακτική είναι περίπου 5 μήνες σε επιχειρήσεις, εμπόριο, logistics, έργα υποδομής, τεχνικά επαγγέλματα, τουρισμό, τεχνολογίες πληροφορίας – επικοινωνίας, τρόφιμα – ποτά, βιομηχανίες και αγροτικός τομέας.
4.    Σημαντικό ρόλο στην βαθμολογία είναι :
a.     Η συνεχιζόμενη κάρτα ανεργίας
b.    Χαμηλό εισόδημα
c.     Επαγγελματική εμπειρία κατά την τελευταία δεκαετία
d.    Αναπηρίες


Πληροφορίες στα γραφεία μας.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Κ.Ε.Κ.
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 2 - Εθνικής εμβέλειας
Ειρήνης 8 - Γρεβενά 51100
Τηλ. 2462400176 - 2462502167

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 29 – 64

Μετά από δήλωση της αρμόδιας υπουργού ενημερώνουμε ότι :
Τα σεμινάρια ηλικίας 29 – 64 πρόκειται να υλοποιηθούν από τέλος του Σεπτέμβρη. Θα ενταχθούν σ’ αυτό το πρόγραμμα 23.000 ανέργους με το ποσό που ανέρχεται στα 5.500 ευρώ. Απευθύνεται σε απόφοιτους Δημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου και  απόφοιτους ΑΕΙ – ΤΕΙ.

Υπολογίζετε ότι στο τέλος του Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθεί και η εγκύκλιος, με λεπτομέρειες, με νέα δεδομένα όπως επίσης και για τα δικαιολογητικά. Θεωρούμε οποιαδήποτε κίνηση για συγκέντρωση δικαιολογητικών είναι άσκοπη, διότι δεν γνωρίζουμε τα νέα δεδομένα.


Επίσης, τον Οκτώβριο θα ανακοινωθεί ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΡΓΩΝ για 10.000 άτομα. Το ΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ θα ενημερώσει άμεσα τηλεφωνικά όσους έχουν υποβάλλει αίτηση και δικαιολογητικά στον φορέα μας.   

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Κ.Ε.Κ.
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 2 - Εθνικής εμβέλειας
Ειρήνης 8 - Γρεβενά 51100
Τηλ. 2462400176 - 2462502167