ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Το Αριστοτέλειο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης γνωστοποιεί σε Επιχειρηματίες – Πολίτες  ότι υπήρξαν κακόβουλα σχόλια και συκοφαντίες, ειδικά από φορείς φροντιστηρίου ότι ΔΗΘΕΝ ο ως άνω φορέας στερείται νόμιμης δυνατότητας υλοποίησης Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων όπως VOUCHER – Εθνικά Προγράμματα – ΕΣΠΑ κ.λ.π..

Πληροφοριακά, ο αριθμός Αδείας 2000455 από τον ΕΟΠΠΕΠ του Υπουργείου Παιδείας μηδενίζει οποιαδήποτε υπόνοια ή σκόπιμες συκοφαντικές τοποθετήσεις. Η εγκυρότητα του Αριστοτελείου ως επίπεδο 2, αποδεικνύεται με το να υλοποιεί Σεμινάρια – Προγράμματα, σε ολόκληρη την Επικράτεια και με συνεργασίες με το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και δεκάδες άλλους φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικούς.

Η Διεύθυνση του Αριστοτελείου επιφυλάσσεται των νομίμων δικαιωμάτων για προσφυγή στην δικαιοσύνη για οποιονδήποτε φορέα ή ιδιώτη που μεταδίδει ψευδή και συκοφαντικά σχόλια. 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Κ.Ε.Κ.
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 2 - Εθνικής εμβέλειας
Ειρήνης 8 - Γρεβενά 51100
Τηλ. 2462400176 - 2462502167