ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


1.    Πλήρη στοιχεία της επιχείρησης (όνομα ιδιοκτήτη, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΦΜ, στοιχεία επικοινωνίας, επωνυμία της επιχείρησης, έτος ίδρυσης)
2.    Κάτοψη επιχείρησης σε pdf
3.    Λίστα εξοπλισμού με την ισχύ του κάθε μηχανήματος(Watt),όπου αυτό είναι δυνατό
4.    Πυρασφάλεια (σχέδιο, αριθμός πυροσβεστήρων και πυροσβεστικής φωλιάς)
5.    Αριθμός εργαζομένων
6.    Ύπαρξη μπαλκονιού , σκάλας (κλιμακοστάσιο), αν υπάρχει
7.    Ύπαρξη ανελκυστήρα ατόμων ή αντικειμένων, αν υπάρχει
8.    Ηλεκτρολογικό σχέδιο (δεν το χρειάζομαι, απλά πρέπει να υπάρχει στην επιχείρηση)
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Η μη ύπαρξη στην επιχείρηση μελέτης επικινδυνότητας επιφέρει πολύ αυστηρά πρόστιμα. Στην περίπτωση ατυχήματος εξοντώνεται η επιχείρηση εάν δεν τηρεί την μελέτη επικινδυνότητας.


Με εκτίμηση
Για το  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Κ.Ε.Κ
Τσαπατσάρης Μ


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Κ.Ε.Κ.
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 2 - Εθνικής εμβέλειας
Ειρήνης 8 - Γρεβενά 51100
Τηλ. 2462400176 - 2462502167