ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το παρών δελτίο τύπου είναι σημαντικότατο και αφορά όλες ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ως επίσης και όλους ΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ όλων των βαθμίδων. Με την υπουργική απόφαση 39278/182325-07-2018, επέρχεται αλλαγή στην έκδοση πιστοποιητικού τεχνικού ασφαλείας κατηγορία ΄Β και ΄Γ. Συγκεκριμένα συντομεύεται το διάστημα στην έκδοση του πιστοποιητικού διότι η νέα απόφαση δίνει το δικαίωμα στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης ανά τρίμηνο να πραγματοποιούν σεμινάρια πιστοποίησης. Θυμίζουμε έως και το 2018 η έκδοση πιστοποίησης ήταν πέρα του ενός έτους. Επακριβώς η υπουργική απόφαση αναφέρει: Οι αιτήσεις για πιστοποίηση τεχνικού ασφαλείας υποβάλλονται 3 μήνες τουλάχιστον πριν την ημερομηνία έναρξης εκτέλεσης των προγραμμάτων. Η υποβολή αιτήσεων έγκρισης των προγραμμάτων ξεκινά από τις 10 ιανουαρίου κάθε έτους. Ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής της τελευταίας ημέρας των προγραμμάτων η 20η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Τούτο σημαίνει ότι η έκδοση του πιστοποιητικού είναι εφικτή σε λίγους μήνες. Γνωστό σε όλους είναι η υποχρεωτικότητα της νομοθεσίας 3850/2010 για την τήρηση σε όλες τις επιχειρήσεις στα εξής:
     α. Πιστοποίηση Τεχνικού Ασφαλείας
β. Αυτοματισμοί Ασφαλείας στον Ηλεκτρονικό πίνακα
γ. Φαρμακείο
δ. Μελέτη επικινδυνότητας
ε. Τήρηση βιβλίο Τεχνικού Ασφαλείας

Για το  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Κ.Ε.Κ
Τσαπατσάρης Μιχαήλ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Κ.Ε.Κ.
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 2 - Εθνικής εμβέλειας
Ειρήνης 8 - Γρεβενά 51100
Τηλ. 2462400176 - 2462502167