ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-45) ΕΤΟΥΣ 2018


Πρόγραμμα  για υπαλλήλους -εργαζομένους σε μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 45 άτομα επιδοτούμενο με 200. Δικαιούχοι είναι : Υπάλληλοι που εργάζονται σε οποιαδήποτε επιχείρηση (Γραφεία, Εστίαση – Διασκέδαση, Εμπόριο , Βιοτεχνίες παντός αντικείμενου, Βιομηχανίες, Εργοστάσια και σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση.
Ουσιαστικές διάρκεια  για εκπαίδευση είναι 40 ώρες ,για 10 ημέρες και αποζημιώνονται με 200 ευρώ.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
Δήλωση συμμετοχής  εώς  15/12/2018   στα γραφεία του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΚΕΚ   Ειρήνης 8 Γρεβενά

Δικαιολογητικά :
1.     ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
2.     ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (πρώτο όνομα)
3.     ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
4.     ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΜΚΑ

5.     ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΦΜ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Κ.Ε.Κ.
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 2 - Εθνικής εμβέλειας
Ειρήνης 8 - Γρεβενά 51100
Τηλ. 2462400176 - 2462502167