ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-30) ΕΤΟΥΣ 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Γνωστοποιούμε ότι την 09-01-2018 γίνετε έναρξη των ήδη εγκεκριμένων προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-30 έτους 2017 . εγκρίθηκαν περίπου 200 άτομα με επιδότηση 160 ευρώ για 25 πραγματικές ώρες εκπαίδευσης.

Για το Αριστοτέλειο ΚΕΚ
Γ & Μ ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗΣΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Κ.Ε.Κ.
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 2 - Εθνικής εμβέλειας
Ειρήνης 8 - Γρεβενά 51100
Τηλ. 2462400176 - 2462502167