ΘΕΜΑ: « Καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας »


Το σημερινό δελτίο τύπου απευθύνεται σε συναδέλφους καταστηματάρχες ως επίσης και στους συνεργάτες λογιστές. Η απόφαση η οποία εξεδόθη πριν μερικές ημέρες από το Υπουργείο Εργασίας αναφέρεται ρητά μόνο σε εκείνους  τους εργοδότες, που μέσω των λογιστών τους αναθέτουν τα καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας σε εξωτερικούς συνεργάτες. Σύμφωνα με το ανωτέρω, ο κάθε λογιστής θα πρέπει να καταχωρεί με λεπτομέρειες τα εξής στοιχεία του εξωτερικού συνεργάτη Τεχνικού Ασφαλείας.
1)      στοιχεία ταυτοποίησης του Τεχνικού Ασφαλείας
2)      αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)
3)      αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
4)      αριθμός αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
5)      επώνυμο , όνομα, πατρώνυμο
6)      ημερομηνία γέννησης
7)      εθνικότητα
8)      διεύθυνση κατοικίας
9)      στοιχεία επικοινωνίας , δηλαδή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμός τηλεφώνου
Στο άρθρο 4 παρ. 1 αναφέρεται ότι η ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικού Ασφαλείας εξωτερικού συνεργάτη δεν αφορά και δεν ακολουθείται από τους εργοδότες που αναλαμβάνουν οι ίδιοι  καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας στην επιχείρηση τους.
  Για το  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Κ.Ε.Κ

Γ. & Μ. Τσαπατσάρης 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Κ.Ε.Κ.
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 2 - Εθνικής εμβέλειας
Ειρήνης 8 - Γρεβενά 51100
Τηλ. 2462400176 - 2462502167