ΘΕΜΑ: «ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

Σε προηγούμενη ενημέρωση, σας είχαμε γνωστοποιήσει, ότι εντός λίγων λεπτών εκδίδεται αριθμός πρωτοκόλλου, για το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και άμεσα προγραμματίζονται οι οριστικές πιστοποιήσεις. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:
Όπως θα γνωρίζετε με την Υπουργική Απόφαση 23455/1491/23-05-2017, έως στις 6 Νοεμβρίου είναι η τελική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών για Τεχνικούς Ασφαλείας. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι αναγκαία η άμεση ενημέρωση των πελατών σας.
Εάν επιχείρηση,  ειδικά εργοληπτικές εταιρίες ή άλλης νομικής μορφής επιχειρήσεις, είτε ατομικές, είτε Ο.Ε., είτε Ε.Π.Ε., είτε Ανώνυμες , επιθυμούν να συμμετέχουν (με απασχόληση προσωπικού) σε διαγωνισμούς, θα αποκλείονται εάν δεν έχουν το Πιστοποιητικό Τεχνικού Ασφαλείας.
Είναι γνωστό ότι το Αριστοτέλειο Κ.Ε.Κ., τόσο στη Δυτική Μακεδονία όσο και σε πανελλαδική κλίμακα ,έχει πιστοποιήσει άνω των 3.500 επιχειρήσεων σε κατηγορία Β΄ και Γ΄ και συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του με εγκυρότητα- εμπειρία – άριστη εξυπηρέτηση.
Επιδιώκει επίσης συνεργασία με οποιοδήποτε λογιστικό γραφείο με οικονομικά οφέλη επ’ αλλήλων σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας.


Για το  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Κ.Ε.Κ

Μ. & Γ.   Τσαπατσάρης 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Κ.Ε.Κ.
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 2 - Εθνικής εμβέλειας
Ειρήνης 8 - Γρεβενά 51100
Τηλ. 2462400176 - 2462502167