Προγράμματα του ΟΑΕΔ: Voucher 25-29 και Voucher 18-24Το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ "Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους Νέους έως 29 ετών", γνωστό και ως VOUCHER 18-29, για το 2014 έχει προκηρυχθεί σε δύο κύκλους Voucher 25-29 και Voucher 18-24.

Τα νέα επιδοτούμενα προγράμματα εργασίας αναμένεται να δώσουν την ευκαιρία σε 50.000 - 75.000 ανέργους νέους να εργαστούν σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, αφού πρώτα λάβουν την απαραίτητη επιδοτούμενη κατάρτιση. Σε πρώτη φάση έχει ανοίξει ο κύκλος υποβολής αιτήσεων και έκδοσης αποτελεσμάτων για ανέργους 25-29 ετών (ημερομηνία γέννησης 1/1/1985-31/12/1989) και στη συνέχεια για ανέργους 18-24 ετών (ημερομηνία γέννησης 1/1/1990 - 31/12/1996).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής νέων αιτήσεων για ανέργους 25-29 ετών είναι η 18/9/2014.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής νέων αιτήσεων για ανέργους 18-24 ετών είναι η 24/9/2014.

Η αμοιβή των ανέργων δικαιούχων θα είναι από 2280€-2530€, λίγο λιγότερα δηλαδή από την αμοιβή του αρχικού κύκλου voucher (2400€-2700€), αλλά με βελτίωση στις ώρες πρακτικής άσκησης και το σημαντικότερο στον χρόνο είσπραξης

Πρόκειται για ένα συνδυαστικό πρόγραμμα Δράσεων που στοχεύει στην ενίσχυση της απασχόλησης των νέων , μέχρι 29 ετών. Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" και το Youth Guarantee με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω του προγράμματος παρέχεται επιδοτούμενη κατάρτιση 80-120 ωρών (80 ή 120 ώρες χ 6€ =480€  ή 720€ επιδότηση στον άνεργο (ανάλογα την κατηγορία και ηλικία), συμπεριλαμβανομένου κρατήσεων και δαπανών μετακίνησης) και 380-450 ώρες 4-6-μηνη πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ανάλογα την κατηγορία και την ηλικία (αμοιβή 1520€ - 1800€ για αποφοίτους ΔΕ/ΙΕΚ και 1930€ -2070€ για ΑΕΙ/ΤΕΙ ).

Οι άνεργοι νέοι που θα ωφεληθούν από το πρόγραμμα Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας, θα προέρχονται από την ηλικιακή ομάδα 18 έως 29 ετών και από τις εκπαιδευτικές βαθμίδες Γυμνάσιο / Λύκειο / ΙΕΚ καθώς και ΑΕΙ και ΤΕΙ. Από τους 50.000 - 75.000 δικαιούχους voucher  που συνολικά θα εγκριθούν, σε πρώτη φάση οι 30.000 θα προέρχονται από ηλικίες 25 - 29 ετών (ημερομηνία γέννησης 1/1/1985-31/12/1989) και οι υπόλοιποι 12.000 από ηλικίες 18-24 ετών (ημερομηνία γέννησης 1/1/1990-31/12/1996). 8.000 επιπλέον συζητείται να διατεθούν αποκλειστικά για τον τουριστικό τομέα με ξεχωριστή προκήρυξη το Σεπτέμβριο 2014.

Προτεραιότητα θα δοθεί σε εταιρείες κλάδων αιχμής με αναπτυξιακό προσανατολισμό (ενέργεια, περιβάλλον, πληροφορική), ωστόσο οι  42.000 άνεργοι που αρχικώς θα εγκριθούν θα μπορούν να τοποθετηθούν για πρακτική άσκηση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις όλων των υπόλοιπων κλάδων (πλην του τουρισμού). Να σημειωθεί ότι το αρχικό πρόγραμμα (voucher 2013) ωφέλησε 35.000 ανέργους για όλους τους κλάδους και 10.000 ανέργους ειδικά για τον κλάδο του τουρισμού.
Εκτός από το παραπάνω πρόγραμμα voucher κατάρτισης σε οριζόντες επαγγελματικές δεξιότητες, σχεδιάζεται να υλοποιηθούν και άλλα, πιο εξειδικευμένα, σε διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους όπως ο κλάδος της υγείας (voucher υγείας 2014) και των μηχανικών (κατασκευαστικός κλάδος).

Το πρόγραμμα αποτελεί μεγάλη ευκαιρία και για ιδιωτικές επιχειρήσεις (μικρές και μεσαίες) καθώς αποκτούν εντελώς δωρεάν εκπαιδευμένο προσωπικό για 4 - 6 περίπου μήνες, 380-450 συνολικά ώρες με τη μορφή 4ωρης ή 6ωρης ημερήσιας πρακτικής άσκησης, ενώ θα επιδοτηθούν στη συνέχεια σε περίπτωση που αποφασίσουν να προσλάβουν τους καταρτιζόμενους μετά τη λήξη της πρακτικής τους. Στο αρχικό voucher 2013, η επιδότηση ήταν για 6 μήνες μετά τη λήξη της πρακτικής, με 375€ το μήνα για ανέργους έως 25 ετών και 450€ το μήνα για ανέργους άνω των 25 ετών.

Η μοριοδότηση των αιτήσεων, δηλαδή η απόφαση για το ποιοι θα εγκριθούν, θα γίνει με κοινωνικά κυρίως κριτήρια (πχ διάρκεια ανεργίας, εισόδημα, ηλικία, παρακολούθηση άλλων επιδοτούμενων προγραμμάτων) και για τις δύο κατηγορίες ανέργων. (ΔΕ/ΙΕΚ και ΑΕΙ/ΤΕΙ). 

Αν και το σύνολο των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης του Δικτύου vriskopraktiki.gr, που υποστηρίζουν τη Δράση, είχαν υποβάλλει προτάσεις στην τελική διαβούλευση σχετικά με την ισχύ κριτηρίων αριστείας για τους αποφοίτους ΑΕΙ / ΤΕΙ (βαθμός πτυχίου, γνώση ξένων γλωσσών, μεταπτυχιακό κτλ..), όπως αντίστοιχα ίσχυε στο περσινό voucher, αυτό δε φαίνεται να έγινε δεκτό.


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Κ.Ε.Κ.
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 2 - Εθνικής εμβέλειας
Ειρήνης 8 - Γρεβενά 51100
Τηλ. 2462400176 - 2462502167