Επικοινωνία* Όνομα
 ΙΩΑΝΝΗΣ
* Επώνυμο
 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
* Ημερομηνία Γέννησης
 ηη/μμ/εεεε
Μορφή: ηη/μμ/εεεε - για παράδειγμα : 31/12/1990

* Τηλέφωνο
* Ηλεκτρονική διεύθυνση
επικοινωνίας - email
* Πόλη ή Νομός

* Είμαι :

 Άνεργος
Χρόνος Συνεχόμενης ανεργίας (σε μήνες) 


 Εργαζόμενος
 Επαγγελματίας

* Είμαι :

 Απόφοιτος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο)
 Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Λύκειο, σχολές ΟΑΕΔ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ)
 Απόφοιτος Μεταδευτεροβαθμίας Εκπαίδευσης (ΙΕΚ)
 Απόφοιτος ΑΕΙ
 Απόφοιτος ΤΕΙ

* Προϋπηρεσία / Εμπειρία :Αν όλα τα στοιχεία είναι σωστά συμπληρωμένα πατήστε:ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Κ.Ε.Κ.
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 2 - Εθνικής εμβέλειας
Ειρήνης 8 - Γρεβενά 51100
Τηλ. 2462400176 - 2462502167