Εγκαταστάσεις - ΥποδομέςΤο ΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ στελεχώνεται από άρτιο διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικόΠέραν των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που προσφέρουν το έπακρο της δυναμικότητας, γνώσης και επαγγελματικής τους εμπειρίας πάνω σε θέματα κατάρτισης ανέργων, το Αριστοτέλειο ΚΕΚ δραστηριοποιείται στο χώρο της κατάρτισης και της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων έχοντας στο πλευρό του αξιόλογο και πολυποίκιλο δυναμικό εξωτερικών συνεργατών.


Εγκαταστάσεις και Υποδομή 
Το ΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ διαθέτει Πιστοποιημένες Δομές, με άκρως ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση 110327/21.02.2005 των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών και  Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
Με τον κτηριακό χώρο που διαθέτουμε και με τις ειδικές εγκαταστάσεις λειτουργίας στις αίθουσες εκπαίδευσης και γενικά σ’ ένα περιβάλλον άριστης ατμόσφαιρας εκπαιδευτικού πνεύματος, θα επιδιώκουμε να καταπολεμούμε μέσω των εκπαιδευτικών επιδοτούμενων προγραμμάτων την ανεργία, την ενημέρωση, την βοήθεια των επιχειρήσεων, τις πιστοποιήσεις, την ανάπτυξη της τεχνογνωσίας σε νέα επαγγέλματα, τις ενέργειες για επαγγελματική κατάρτιση για οφέλη οικονομικά.

ΑΙΘΟΥΣΕΣ 
Κάθε αίθουσα διδασκαλίας και κάθε αίθουσα πληροφορικής του ΚΕΚ διαθέτει όλα τα απαραίτητα εκπαιδευτικά μέσα αλλά και τους πιο σύγχρονους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, για την σωστή υλοποίηση των προγραμμάτων που υλοποιούμε. 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Το ΚΕΚ για την βαθύτερη κατανόηση των αναγκών που δημιουργεί το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης, έχει αναπτύξει συστήματα που του επιτρέπουν να παρέχει σωστή και ολοκληρωμένη κατάρτιση. Κάθε ένα από τα προαναφερόμενα συστήματα, έχει σχεδιαστεί με τρόπο που να διευκολύνει και να ελέγχει το σύνολο της κατάρτισης, καθώς επίσης να ανταποκρίνεται πλήρως τόσο στις ανάγκες των επιχειρήσεων που ζητούν προσωπικό όσο και των ανέργων που ζητούν εργασία.
Ένας βασικός άξονας του σχεδιασμού των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης είναι ότι προσεγγίζεται ως μια διαδικασία επιμόρφωσης σε αντίθεση με αυτή της εκπαίδευσης, διότι απευθύνεται σε ενήλικες που έχουν ήδη κάποια επαγγελματική εμπειρία, εμπειρίες κοινωνικές, προσωπικές, οικογενειακές, στοιχεία που πρέπει να αναγνωρίζονται από τη διαδικασία της επιμόρφωσης. Όλοι οι ενήλικες δεν εισβάλλουν στη διαδικασία της κατάρτισης, καθώς η κατάρτιση υπαγορεύεται από την εξέλιξη του επαγγέλματος. Οι ενήλικες μπαίνουν στην επιμόρφωση είτε εξαιτίας μιας αποτυχίας επαγγελματικής -προσωπικής είτε έχοντας τη διάθεση να χαράξουν μια νέα επαγγελματική πορεία είτε προσπαθώντας να βελτιώσουν την οικονομική τους θέση μέσα στο νέο συνεχώς μεταβαλλόμενο παγκόσμιο εργασιακό περιβάλλον.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
Οι καταρτισθέντες ενός προγράμματος κατάρτισης παρακολουθούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα μετά το τέλος της κατάρτισης προκειμένου να παρακολουθείται η επαγγελματική τους πορεία και να προσδιορίζονται οι μεταβολές αυτής κατά το χρόνο από την αποφοίτησή τους και μετά. 
Πρόκειται για πολύ σημαντικές διαδικασίες, καθώς αυτές αντανακλούν την ποιότητα των υπηρεσιών που θα δίνονται στο πρόγραμμα και θα μπορούσαν από μόνες τους να αποτελούν την αξιολόγησή του, δείχνοντας την αποτελεσματικότητά του με την εύρεση του δείκτη απορρόφησης των καταρτισθέντων στο αντικείμενο κατάρτισης και του δείκτη απασχολησιμότητας. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Με δεδομένο ότι ένα πρόγραμμα κατάρτισης στοχεύει στην αύξηση της απασχόλησης και στην απορρόφηση των ανέργων από την αγορά εργασίας, καθίσταται προφανής η στήριξη των καταρτισθέντων μας μετά την αποφοίτησή τους από το πρόγραμμα.


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Κ.Ε.Κ.
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 2 - Εθνικής εμβέλειας
Ειρήνης 8 - Γρεβενά 51100
Τηλ. 2462400176 - 2462502167