Ιστορικό


Τα Στελέχη της διοίκησης του ΚΕΚ διακρίνονται με προσόντα γνώσεων για προγράμματα παντός είδους που θα πρέπει να εφαρμόσουν για την τοπική περιφερειακή ενότητα Γρεβενών.


Η γνώση για το τι θέλει η τοπική αγορά και γενικά η τοπική οικονομία, είναι στοιχεία εμπειρίας των ατόμων που εργάζονται στο ΚΕΚ.  Η στήριξη – η βοήθεια και η άμεση εξυπηρέτηση σε πάσης φύσεως προγράμματα και υπηρεσίες στήριξης σε οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα και άτομο, είναι πρωταρχικός σκοπός και στόχος του Αριστοτελείου ΚΕΚ. Θα αποδειχθεί βέβαια και στην ΠΡΑΞΗ, όπως έγινε στην εικοσαετή προσφορά τους στην τοπική κοινωνία των Γρεβενών. 

Η άμεση λοιπόν στήριξη μας είναι η κύρια φροντίδα μας σε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ: 
Των μακροχρόνια ανέργων νέους και νέες (ανώτατης και μέσης εκπαίδευσης).
Σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού φορέα σε ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ.
Σε υπαλλήλους ιδιωτικών επιχειρήσεων.

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ
Βελτίωση της τοπικής κοινωνίας σε θέματα και ζητήματα απασχόλησης 
Βελτίωση στις ικανότητες του τοπικού πληθυσμού της περιοχής
Ανάπτυξη για περισσότερη τεχνογνωσία και νέες επαγγελματικές ειδικότητες 
Προώθηση της απασχόλησης 
Καταπολέμηση της ανεργίας 
Υλοποίηση σε έρευνες, σε μελέτες  που μπορούν να βοηθήσουν την ανάπτυξη – παροχή υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου
Εκπαίδευση επιχειρήσεων σε θέματα οικονομίας / πληροφορικής  
Εκπαίδευση επιχειρήσεων σε θέματα τουρισμού / marketing
Εκπαίδευση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών – νέων τεχνολογιών 


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Κ.Ε.Κ.
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 2 - Εθνικής εμβέλειας
Ειρήνης 8 - Γρεβενά 51100
Τηλ. 2462400176 - 2462502167