ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ VOUCHER ΤΩΝ 600 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ1. Η κατάρτιση διάρκειας 100 ωρών γίνεται με ασύγχρονη τηλεκατάρτιση.

Voucher 600 ευρώ για επιστήμονες
·        Δικηγόροι
·        Μηχανικοί – Αρχιτέκτονες
·        Οικονομολόγοι - Λογιστές
·        Ιατροί, Ψυχίατροι, Οδοντίατροι και λοιπό Ιατρικό Προσωπικό
·        Εκπαιδευτικοί
·        Ερευνητές

Το πρόγραμμα είναι εξ αποστάσεως (e-learning) 100 ωρών και αντικείμενο εκπαίδευσης είναι η αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων των ωφελουμένων και τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον αντίστοιχο κλάδο.
Θα δοθεί και το ανάλογο πιστοποιητικό.

Το επιδοτούμενο εκπαιδευτικό επίδομα, θα καταβληθεί σε δύο δόσεις, 400 ευρώ μετά τις 15 Απριλίου και 200 ευρώ προς το τέλος Απριλίου.
Το επίδομα των 600 ευρώ είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6995625262 από τις 8:00 έως 22:00

Για το  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Κ.Ε.Κ

Γ & Μ ΤσαπατσάρηςΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Κ.Ε.Κ.
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 2 - Εθνικής εμβέλειας
Ειρήνης 8 - Γρεβενά 51100
Τηλ. 2462400176 - 2462502167

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-45) ΕΤΟΥΣ 2018


Το ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΕΚ από 2 Σεπτεμβρίου θα υλοποιήσει Προγράμματα για υπαλλήλους- εργαζομένους σε μικρές επιχειρήσεις επιδοτούμενο με 200 ευρώ ... Δικαιούχοι είναι : Υπάλληλοι που εργάζονται σε οποιαδήποτε επιχείρηση Εστίασης - Διασκέδασης,Εμπόριο,Βιομηχανίες παντός αντικειμένου,Εργοστάσια,Γραφεία και σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση....
Η διάρκεια εκπαίδευσης είναι 40 ώρες και η αποζημίωση είναι 200 ευρώ..
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα τηλέφωνα 2462400176 - 6995625262 - 6934611250
  
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Κ.Ε.Κ.
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 2 - Εθνικής εμβέλειας
Ειρήνης 8 - Γρεβενά 51100
Τηλ. 2462400176 - 2462502167

Θέμα : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ - ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Με τους N. 1568/1985 και N. 3850/2010 για την υγεία και Ασφάλεια στον χώρο εργασίας υποχρεούνται πάσης φύσεως επιχειρήσεις σε:   
              α. Πιστοποίηση Τεχνικού Ασφαλείας
                   β. Αυτοματισμοί Ασφαλείας στον Ηλεκτρικό πίνακα
              γ. Φαρμακείο
              δ. Μελέτη επικινδυνότητας
              ε. Τήρηση βιβλίο Τεχνικού Ασφαλείας
Γνωστοποιούμε ότι γίνονται εντατικοί έλεγχοι από τους επιθεωρητές  εργασίας σε όλη την Ελλάδα 
    Σημαντικές επισημάνσεις .
1.      Πιστοποιητικό Τεχνικού Ασφαλείας επιχειρήσεις που στερούνται  του ανωτέρω πιστοποιητικού και μάλιστα όταν δεν έχουν εξωτερικό συνεργάτη είναι έκθετες σε βαριά  πρόστιμα και το χειρότερο δεν μπορεί να λειτουργήσει η επιχείρηση . Σε περίπτωση όμως ατυχήματος η κατάσταση περιπλέκεται τόσο άσχημα που επίκειται και κλείσιμο της επιχείρησης
2.      Μελέτη Επικινδυνότητας .
Επείγον και υποχρεωτικό  από την κείμενη Νομοθεσία 3850/2010. Το πρόστιμο είναι από 500 ευρώ και αυξάνεται ανάλογα με το είδος της επιχείρησης , το μέγεθος και το σύνολο των υπαλλήλων που απασχολεί
α) περιγραμματικά  αναφέρουμε ότι η μελέτη επικινδυνότητας  συντάσσεται μόνο από  Μηχανολόγους Τεχνικούς Ασφαλείας που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Υπουργείου Εργασίας .
β) τοποθετείται σε εμφανές σημείο και τονίζονται τα σημεία εκείνα που είναι επικίνδυνα και χρήζουν ιδιαίτερης  προσοχής προς αποφυγή ατυχήματος .
Στο Αριστοτέλειο ΚΕΚ μπορείτε να επικοινωνήσετε για την άμεση έκδοση των ανωτέρω ( Τεχνικό Ασφαλείας – Μελέτη Επικινδυνότητας ) από Μηχανολόγους που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Υπουργείου εργασίας .
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Επιχείρηση κρεοπωλείο που απασχολεί προσωπικό, συνήθως υπάγεται στην κατηγορία Γ΄. ΟΙ επιθεωρητές εργασίας μετά από εκτεταμένους ελέγχους στις επιχειρήσεις αυτές διαπίστωσαν ότι χρησιμοποιούν διάφορα μηχανήματα επεξεργασίας κρέατος, με αποτέλεσμα να εντάσσονται στην κατηγορία αυξημένης επικινδυνότητας  (Β΄ κατηγορία και όχι Γ΄).
Σε περίπτωση ατυχήματος ή ελέγχου, η επιχείρηση είναι έκθετη σε πολλά προβλήματα ( διοικητικές και νομικές επιπτώσεις).
Απαιτείται λοιπόν ΑΜΕΣΑ  η αλλαγή πιστοποιητικού από Γ΄ σε Β΄ κατηγορία.
Το κόστος της μελέτης επικινδυνότητας είναι ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, το μέγεθος της και τον αριθμό των απασχολούμενων υπαλλήλων.
Επίσης, η έκδοση της υποχρεωτικά με τον Νόμο 3850/2010, εκδίδεται από μηχανολόγο εγγεγραμμένο στα μητρώα του Υπουργείου Εργασίας.
Το Αριστοτέλειο Κ.Ε.Κ., τόσο στη Δυτική Μακεδονία όσο και σε πανελλαδική κλίμακα ,έχει πιστοποιήσει άνω των 3.500 επιχειρήσεων σε κατηγορία Β΄ και Γ΄ και συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του με εγκυρότητα- εμπειρία – άριστη εξυπηρέτηση.
Επιδιώκει επίσης συνεργασία με οποιοδήποτε λογιστικό γραφείο με οικονομικά οφέλη επ’ αλλήλων σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας.

Για το  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Κ.Ε.Κ

Τσαπατσάρης Μιχαήλ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Κ.Ε.Κ.
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 2 - Εθνικής εμβέλειας
Ειρήνης 8 - Γρεβενά 51100
Τηλ. 2462400176 - 2462502167

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΘΕΜΑ:ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το παρών δελτίο τύπου είναι σημαντικότατο και αφορά όλες ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ως επίσης και όλους ΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ όλων των βαθμίδων. Με την υπουργική απόφαση 39278/182325-07-2018, επέρχεται αλλαγή στην έκδοση πιστοποιητικού τεχνικού ασφαλείας κατηγορία ΄Β και ΄Γ. Συγκεκριμένα συντομεύεται το διάστημα στην έκδοση του πιστοποιητικού διότι η νέα απόφαση δίνει το δικαίωμα στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης ανά τρίμηνο να πραγματοποιούν σεμινάρια πιστοποίησης. Θυμίζουμε έως και το 2018 η έκδοση πιστοποίησης ήταν πέρα του ενός έτους. Επακριβώς η υπουργική απόφαση αναφέρει: Οι αιτήσεις για πιστοποίηση τεχνικού ασφαλείας υποβάλλονται 3 μήνες τουλάχιστον πριν την ημερομηνία έναρξης εκτέλεσης των προγραμμάτων. Η υποβολή αιτήσεων έγκρισης των προγραμμάτων ξεκινά από τις 10 ιανουαρίου κάθε έτους. Ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής της τελευταίας ημέρας των προγραμμάτων η 20η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Τούτο σημαίνει ότι η έκδοση του πιστοποιητικού είναι εφικτή σε λίγους μήνες. Γνωστό σε όλους είναι η υποχρεωτικότητα της νομοθεσίας 3850/2010 για την τήρηση σε όλες τις επιχειρήσεις στα εξής:

α. Πιστοποίηση Τεχνικού Ασφαλείας
β. Αυτοματισμοί Ασφαλείας στον Ηλεκτρονικό πίνακα
γ. Φαρμακείο
δ. Μελέτη επικινδυνότητας
ε. Τήρηση βιβλίο Τεχνικού Ασφαλείας

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τσαπατσάρης ΓρηγόρηςΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Κ.Ε.Κ.
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 2 - Εθνικής εμβέλειας
Ειρήνης 8 - Γρεβενά 51100
Τηλ. 2462400176 - 2462502167

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


1.    Πλήρη στοιχεία της επιχείρησης (όνομα ιδιοκτήτη, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΦΜ, στοιχεία επικοινωνίας, επωνυμία της επιχείρησης, έτος ίδρυσης)
2.    Κάτοψη επιχείρησης σε pdf
3.    Λίστα εξοπλισμού με την ισχύ του κάθε μηχανήματος(Watt),όπου αυτό είναι δυνατό
4.    Πυρασφάλεια (σχέδιο, αριθμός πυροσβεστήρων και πυροσβεστικής φωλιάς)
5.    Αριθμός εργαζομένων
6.    Ύπαρξη μπαλκονιού , σκάλας (κλιμακοστάσιο), αν υπάρχει
7.    Ύπαρξη ανελκυστήρα ατόμων ή αντικειμένων, αν υπάρχει
8.    Ηλεκτρολογικό σχέδιο (δεν το χρειάζομαι, απλά πρέπει να υπάρχει στην επιχείρηση)
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Η μη ύπαρξη στην επιχείρηση μελέτης επικινδυνότητας επιφέρει πολύ αυστηρά πρόστιμα. Στην περίπτωση ατυχήματος εξοντώνεται η επιχείρηση εάν δεν τηρεί την μελέτη επικινδυνότητας.


Με εκτίμηση
Για το  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Κ.Ε.Κ
Τσαπατσάρης Μ


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Κ.Ε.Κ.
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 2 - Εθνικής εμβέλειας
Ειρήνης 8 - Γρεβενά 51100
Τηλ. 2462400176 - 2462502167

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το παρών δελτίο τύπου είναι σημαντικότατο και αφορά όλες ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ως επίσης και όλους ΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ όλων των βαθμίδων. Με την υπουργική απόφαση 39278/182325-07-2018, επέρχεται αλλαγή στην έκδοση πιστοποιητικού τεχνικού ασφαλείας κατηγορία ΄Β και ΄Γ. Συγκεκριμένα συντομεύεται το διάστημα στην έκδοση του πιστοποιητικού διότι η νέα απόφαση δίνει το δικαίωμα στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης ανά τρίμηνο να πραγματοποιούν σεμινάρια πιστοποίησης. Θυμίζουμε έως και το 2018 η έκδοση πιστοποίησης ήταν πέρα του ενός έτους. Επακριβώς η υπουργική απόφαση αναφέρει: Οι αιτήσεις για πιστοποίηση τεχνικού ασφαλείας υποβάλλονται 3 μήνες τουλάχιστον πριν την ημερομηνία έναρξης εκτέλεσης των προγραμμάτων. Η υποβολή αιτήσεων έγκρισης των προγραμμάτων ξεκινά από τις 10 ιανουαρίου κάθε έτους. Ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής της τελευταίας ημέρας των προγραμμάτων η 20η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Τούτο σημαίνει ότι η έκδοση του πιστοποιητικού είναι εφικτή σε λίγους μήνες. Γνωστό σε όλους είναι η υποχρεωτικότητα της νομοθεσίας 3850/2010 για την τήρηση σε όλες τις επιχειρήσεις στα εξής:
     α. Πιστοποίηση Τεχνικού Ασφαλείας
β. Αυτοματισμοί Ασφαλείας στον Ηλεκτρονικό πίνακα
γ. Φαρμακείο
δ. Μελέτη επικινδυνότητας
ε. Τήρηση βιβλίο Τεχνικού Ασφαλείας

Για το  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Κ.Ε.Κ
Τσαπατσάρης Μιχαήλ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Κ.Ε.Κ.
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 2 - Εθνικής εμβέλειας
Ειρήνης 8 - Γρεβενά 51100
Τηλ. 2462400176 - 2462502167

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-45) ΕΤΟΥΣ 2018


Πρόγραμμα  για υπαλλήλους -εργαζομένους σε μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 45 άτομα επιδοτούμενο με 200. Δικαιούχοι είναι : Υπάλληλοι που εργάζονται σε οποιαδήποτε επιχείρηση (Γραφεία, Εστίαση – Διασκέδαση, Εμπόριο , Βιοτεχνίες παντός αντικείμενου, Βιομηχανίες, Εργοστάσια και σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση.
Ουσιαστικές διάρκεια  για εκπαίδευση είναι 40 ώρες ,για 10 ημέρες και αποζημιώνονται με 200 ευρώ.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
Δήλωση συμμετοχής  εώς  15/12/2018   στα γραφεία του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΚΕΚ   Ειρήνης 8 Γρεβενά

Δικαιολογητικά :
1.     ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
2.     ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (πρώτο όνομα)
3.     ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
4.     ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΜΚΑ

5.     ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΦΜ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Κ.Ε.Κ.
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 2 - Εθνικής εμβέλειας
Ειρήνης 8 - Γρεβενά 51100
Τηλ. 2462400176 - 2462502167

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-30) ΕΤΟΥΣ 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Γνωστοποιούμε ότι την 09-01-2018 γίνετε έναρξη των ήδη εγκεκριμένων προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-30 έτους 2017 . εγκρίθηκαν περίπου 200 άτομα με επιδότηση 160 ευρώ για 25 πραγματικές ώρες εκπαίδευσης.

Για το Αριστοτέλειο ΚΕΚ
Γ & Μ ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗΣΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Κ.Ε.Κ.
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 2 - Εθνικής εμβέλειας
Ειρήνης 8 - Γρεβενά 51100
Τηλ. 2462400176 - 2462502167

ΘΕΜΑ: « Καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας »


Το σημερινό δελτίο τύπου απευθύνεται σε συναδέλφους καταστηματάρχες ως επίσης και στους συνεργάτες λογιστές. Η απόφαση η οποία εξεδόθη πριν μερικές ημέρες από το Υπουργείο Εργασίας αναφέρεται ρητά μόνο σε εκείνους  τους εργοδότες, που μέσω των λογιστών τους αναθέτουν τα καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας σε εξωτερικούς συνεργάτες. Σύμφωνα με το ανωτέρω, ο κάθε λογιστής θα πρέπει να καταχωρεί με λεπτομέρειες τα εξής στοιχεία του εξωτερικού συνεργάτη Τεχνικού Ασφαλείας.
1)      στοιχεία ταυτοποίησης του Τεχνικού Ασφαλείας
2)      αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)
3)      αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
4)      αριθμός αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
5)      επώνυμο , όνομα, πατρώνυμο
6)      ημερομηνία γέννησης
7)      εθνικότητα
8)      διεύθυνση κατοικίας
9)      στοιχεία επικοινωνίας , δηλαδή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμός τηλεφώνου
Στο άρθρο 4 παρ. 1 αναφέρεται ότι η ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικού Ασφαλείας εξωτερικού συνεργάτη δεν αφορά και δεν ακολουθείται από τους εργοδότες που αναλαμβάνουν οι ίδιοι  καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας στην επιχείρηση τους.
  Για το  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Κ.Ε.Κ

Γ. & Μ. Τσαπατσάρης 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Κ.Ε.Κ.
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 2 - Εθνικής εμβέλειας
Ειρήνης 8 - Γρεβενά 51100
Τηλ. 2462400176 - 2462502167